Etiketter

, , ,

Agda Österberg Sällskapet har nu fått förtroendet att inventera och ordna Tre Bäckars arkiv. Arkivet omfattar ett i alfabetisk ordning anordnat kundregister och ett årgångsregister över levererade produkter. Det senare spänner över åren 1928 -1979. Härutöver finns i arkivet ett stort antal skisser, mönsterritningar, fotografier och tidningsklipp. Smakprov ur detta material kommer under vintern att göras tillgängligt på denna hemsida. Vi lovar även att i möjligaste mån stå till tjänst med förfrågningar från innehavare av olika verk från Tre Bäckar. Sådana frågor kan gälla vem som ursprungligen beställde verket, vad det kostade, om det finns någon bevarad skiss etc.