Konstverk signerat Agda Österberg-Lindström 1937

Foto upplandsmuseum