En urna, en ryssväv, en reliefflossa och en rölakan! Min favorit är ryssväven med namnet Cassmark. Den såldes för 21 675 kr. Agda böt den väven mot varor i Cassmarks parfymeributik i Skövde 1963.

293

Reliefflossan gick för hela 86 100 kr och rölakansmattan för 20 400 kr!

relieflossa bukowski moderna hösten 2015 250,5x197