Etiketter

Den här lilla vävnaden (33×88 cm) är ett utsökt prov på små arbeten som salufördes på Tre Bäckar på slutet av 60-talet. Kanske köptes det av en besökare som med sin syförening var på studiebesök eller så var det en lotterivinst vid ett församlingsmöte. Motivet för tankarna till en duva som lyfter.

IMG_2031