Etiketter

Denna vackra kormatta med nummer 220 i arkivet 220 Horns kyrka

är komponerad 1962 och har måtten 230×460. Foto Barbro Thörn.

För denna matta har vi även en skiss i arkivet

220 Horn (2) (640x303)